O Filmu
About the movie

YU Grupa - Trenutak sna

Uloge: Žika Jelić, Dragi Jelić, Petar Jelić, Raša Đelmaš, Dragoljub Đuričić, Saša Radojević - Žule, Peca Popović, Siniša Škarica

Režija: Darko Lungulov

Trajanje filma: 90 min


Film "YU Grupa - Trenutak sna" je priča o rokenrol grupi koja je nadživela zemlju (Jugoslaviju) po kojoj je dobila ime, ali i priča o porodici. Film prati trojicu braće Jelića koji se rađaju i odrastaju zajedno sa novom Jugoslavijom. Priča se prepliće između sudbine zemlje, sudbine grupe i porodice. Ovaj istovremeno epski, ali duboko intiman film kreativno koristi arhivske snimke i nikada ranije viđene snimke Super 8 da ispriča priču o izdržljivosti, ljubavi i borbi. Za razliku od uobičajenih muzičkih dokumentaraca, ovo je takođe iznenađujuće intiman pogled na to šta znači biti zajedno u bendu, ostati zajedno, boriti se i pobediti i šta znači biti deo istorije. 80 godina života, 60 i po godina sviranja rokenrola, 50 i po godina IU grupe i 45 godina nekadašnje zemlje ušlo je u ovaj jedinstveni film, sniman sedam godina. Za sedam godina snimanja, cela planeta se promenila, ali Žika Jelić na koncertu kaže: U YU Grupi još uvek nema promena...

Pogledajte Trejler
YU Grupa - Trenutak sna
A fleeting dream

Director: Darko Lungulov

Length: 90 min


The film A Fleeting Dream is a story about a rock and roll group that outlived the country (Yugoslavia) it was named after, but also a story about a family. The film follows the three Jelić brothers who are born and grow up together with the new Yugoslavia. The story intertwines between the fate of the country, the fate of the group and the family. This simultaneously epic yet deeply intimate film creatively uses archival footage and never-before-seen Super 8 footage to tell a story of endurance, love and struggle. Unlike the usual music documentaries, this is also a surprisingly intimate look at what it means to be in a band together, to stay together, to fight and overcome and what it means to be a part of history. 80 years of life, 60 and a half years of playing rock and roll, 50 and a half years of the YU Group and 45 years of a former country went into this unique film, shot for seven years. During the seven years of filming, the whole planet has changed, but Zika Jelić says at the concert: There are still no changes in Yu Group...

Watch Trailer

priča o rokenrol grupi...

Foto Galerija
Photo Gallery

...koja je nadživela zemlju...